LABORATOŘ

Veškeré produkty, které vyrobíme nebo nakoupíme, testujeme ve vlastní laboratoři kontroly kvality. Ta pracuje v souladu se systémem kvality podle normy ISO 9001 a systémem Správné výrobní praxe (kontrolní laboratoř č. 522 registrována u SÚKLu).

Veškeré činnosti, které laboratoř kontroly kvality zabezpečuje, provádíme na základě schválené dokumentace.

LABORATOŘ PROVÁDÍ TYTO TYPY ANALYTICKÝCH STANOVENÍ:

 • spektrofotometrické v oblasti UV/VIS,
 • stanovení vody titrací dle Karl-Fishera,
 • stanovení obsahu kovů metodou ICP-MS,
 • chromatografická stanovení obsahu složek organických kapalin,
 • titrace ve vodném prostředí,
 • titrace v ne vodném prostředí,
 • stanovení optické aktivity – polarimetrie,
 • stanovení indexu lomu – refraktometricky,
 • stanovení teploty tání,
 • stanovení destilačního rozmezí,
 • měření pH,
 • měření el. vodivosti,
 • přezkoušení totožnosti a čistoty barevnými a srážecími reakcemi na přítomnost iontů,
 • stanovení hustoty kapalin,
 • laboratory.gravimetricDeterminationOfSubstancesContent
 • stanovení popela příp. vážitelného zbytku,
 • makroskopický popis a vzhled,
 • stanovení sušiny, vlhkosti, netěkavých látek.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

tel.: +420 315 618 315
e–mail: info@lach-ner.com