POKROČILÉ MODULÁRNÍ KATALYTICKÉ SYSTÉMY

V roce 2016 byla společnosti LACH-NER s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Pokročilé modulární katalytické systémy 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004672

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a jeho předmětem je vývoj postupů pro kotvení katalytických organokovových komplexů, resp. ligandů pro jejich konstrukci a následnou komercionalizaci. Cílem projektu je vytvořit portfolio významných organokovových komplexů pro chemickou syntézu a metody pro jejich přípravu v heterogenizovaném stavu. Realizace projektu nabídne portfolio významných heterogenizovaných organokovových katalyzátorů a důležitých synthonů pro jejich přípravu, což usnadní jejich zapojení do výrobních postupů, zejména ve farmaceutickém průmyslu. Jejich uživatelé tak budou nejen významně zlevňovat a zefektivňovat svou výrobu, ale také významně sníží zatížení životního prostředí v důsledku snižování tvorby odpadu.