Loading...
C3H6O

Bezpečnostní opatření:


GHS02

GHS07
H225

skladovat v krytých suchých chladných skladech, v dobře uzavřených obalech. Zákaz zacházení s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Chránit před světlem.

Aceton

C3H6O
Vyberte kvalitu:

CAS:67-64-1
EINECS:200-662-2
checmicals.molecularWeight:58.08
RTECS checmicals.code:AL3150000
checmicals.synonym:Dimethylketon, Propanon

Chemické vlastnosti:

Použití:rozpouštědlo, např. kapalinová chromatografie, spektrofotometrie, analýza reziduí pesticidů, organické syntézy, extrakce tuhých odpadů
Bod tání:-95 °C
Bod vzplanutí:-19 °C
Bod varu:56 °C
Vzhled:čirá, bezbarvá kapalina charakteristického zápachu

Specifikace

Obsahmin. 99.0 %
Relativní hustota 20/40.7890 - 0.7924
Kyselost (j. CH3COOH)max. 0.003 %
Zbytek po odpařenímax. 0.002 %
Voda (K.F.)max. 0.8 %

Objednávka

Vybraný produkt:

Aceton - varianty

BaleníPřidat do košíku

Aceton č./5000 ml
20001-CT0-M5000-1

Načítání

-+

Aceton č./1000 ml
20001-CT0-M1000-1

Načítání

-+

Aceton č./2500 ml
20001-CT0-M2500-1

Načítání

-+

Aceton č./10 lt
20001-CT0-G7900-1

Načítání

-+

Neváhejte nás kontaktovat