CHEMIKÁLIE ZNAČKY LACH-NER

Vyrábíme čisté a laboratorní chemikálie, v garantované kvalitě kontrolované naší vlastní laboratoří. Dodáváme je v kvalitě čisté, chemicky čisté, pro analýzu, lékopisné nebo dle specifikace Ph. Eur, a to v souladu s našimi certifikáty SVP a SDP.

Seznam chemikálií


CHEMIKÁLIE NAŠICH PARTNERŮ

Náš výrobní sortiment doplňujeme o laboratorní chemikálie špičkových značek. V České republice a na dalších vybraných trzích distribuujeme značky Acros Organics, Fischer Chemicals, Alfa Aesar, Biosolve, CPAchem.

Přejít na stránku:


CHEMICKÉ VÝROBKY PRO LABORATOŘE

Kromě čistých chemikálií jsme i výrobci odměrných roztoků, normanalů, indikátorových a reagenčních papírků a dalších výrobků pro laboratoře.

Seznam výrobků


PRODUKTY VLASTNÍHO VÝVOJE

Řadu let se věnujeme výzkumu a vývoji nových produktů a podporujeme studenty při jejich vlastní výzkumné činnosti. Spolupracujeme s Akademií věd České republiky a s řadou vysokých škol a výzkumných organizací.

Výsledky výzkumu a vývoje rozšiřují náš základní sortiment o jedinečné produkty.

Heliceny

Pokročilé modulární katalytické systémy

Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k [n]fenacenům


PRO ŠKOLY

Aktivně podporujeme myšlenku rozvoje a inovace přírodovědného vzdělání. Od roku 2009 realizujeme úspěšný projekt vývoje pomůcek a učebních metodik pro vzdělávání v oblasti chemie a přírodních věd pro MŠ, ZŠ a SŠ (Přenosná laboratoř a Tajemství přírody).

Více informací


DEFINICE KVALIT

ISO

Chemikalie testovane dle požadavků Mezinarodniho standardu 6353, Zajišťujici nejvyšši kvalitu profesionalni aplikace a instrumentalni využiti.

p. a.

Materialy teto kvality jsou použivany pro analyticke učely širokeho rozsahu, kde je požadovana vysoka čistota. Specifikace těchto latek jsou stanovovany s ohledem na jejich nejčastějši využiti v analytickych laboratořich.

lékopisná

Kvality v souladu s požadavky Českeho (Evropskeho) lekopisu. Tato kvalita jepouživana pro vyrobu a testovani farmaceutickych vyrobků. 

dle specifikace Ph. Eur.

Kvalitativni parametry odpovidaji lekopisu. Materialy jsou testovany na specifikace dle metod uvedenych v lekopisu.

čistá

Materialy se zakladni definici čistoty použivane při elementarnich chemickych procesech.

p. p.

Kvalita těchto materialů je testovana podle požadavků pro použiti v elektrotechnickem průmyslu. Specifikace je vytvařena se zřetelem na nizky celkovy obsah nečistot a to předevšim kovů.

HPLC, LC-MS, GC-MS, ULMS

Kvalita, ktera vyhovuje instrumentalnim metodam založenym na chromatografickych separacich a v zavislosti na použitem detektoru.

UV

U těchto materialů je kromě standardni kvality navic testovana absorbance při různych vlnovych delkach.

indikátor

Různe typy indikatorů při stanovovani v analytickem testovani. Indikatorove papirky a disky citlivosti.

Normanaly a ORS

Standardni odměrne roztoky a jejich polotovary (Normanaly) s deklarovanou přesnosti.

Pufry

Roztoky, tablety a koncentraty s definovanou stabilni hodnotou pH.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

tel.: +420 315 618 315
e–mail: info@lach-ner.com