ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (OEM)

Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti v chemické výrobě, disponujeme výrobními a skladovacími prostory, know-how, potřebnými certifikáty a povoleními. Díky tomu můžeme pro naše partnery (například z farmaceutického průmyslu) vyrábět na zakázku produkty dle jejich požadavků a specifikací.

Provádíme fyzikální operace typu homogenizace, ředění, mísení a filtrace například pro žíraviny, hořlaviny, jedy, lékopisné chemikálie, látky vyžadující manipulaci v ochranné atmosféře a jiné.

Výroba probíhá pod odborným dohledem vlastní kontrolní laboratoře a v souladu s požadavky SVP (Správná výrobní praxe).

ADJUSTACE

Adjustaci výrobků se věnujeme více než 50 let. Díky zázemí vlastní chemické výroby snadno vybavíme vaše produkty vším potřebným. Připravíme chemikálie v požadovaném obalu a množství. Samozřejmostí jsou analýzy dle individuálních požadavků, etikety i doručení na požadované místo.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

tel.: +420 315 618 315
e–mail: info@lach-ner.com