Naše produkty
006 Sklad 3.jpg
arrow
Vyrábíme čisté a laboratorní chemikálie, v garantované kvalitě kontrolované naší vlastní laboratoří. Dodáváme je v kvalitě čisté, chemicky čisté, pro analýzu, lékopisné, v souladu s naším certifikátem SDP, nebo dle dle specifikace Ph. Eur.
lahve

Široké spektrum zakladních chemikálií a rozpouštedel

Nabízíme spektrum základních chemikálií, anorganické i organické kyseliny, zásady, soli. Poskytujeme základní organická rozpouštědla s nízkými zbytkovými nečistotami, v objemech jednotek až desítek litrů, bezvodá rozpouštědla s ochraným septem. Pro organickou syntézu dodáváme specialní chemikálie Acros a AlfaAesar.

Odměrné roztoky a Normanaly

Pro potřeby analytických laboratoří a titračních technik vyrábíme odměrné roztoky a normanaly o přesně definované koncentraci kyselin, bazí a solí v širokých koncentračních rozmezích.

odměrné roztoky

Edukativní nastroje

Aktivně podporujeme myšlenku rozvoje a inovace přírodovědného vzdělání. Od roku 2009 realizujeme úspěšný projekt vývoje pomůcek a učebních metodik pro vzdělávání v oblasti chemie a přírodních věd pro MŠ, ZŠ a SŠ. Nabízíme Přenosnou laboratoř pro druhý stupeň základních škol a střední školy, Soupravu pro pokusy v MŠ a ZŠ (Tajemství přírody) a Soupravičku pomůcek pro mé pokusy pro mateřské školy a první stupeň základních škol.

sada pro školy

Další produkty

Analytické roztoky a indikátory

Různé druhy roztoků reagentů a indikátorů především pro analytická stanovení.                                                                                                          

Suchá rozpouštědla a reagenty

Nabízíme suchá rozpouštědla a regenty ve formátech blaení AcroSeal™, organické materiály, Grignardovy sloučeniny a deuterovaná rozpouštědla.

Kultivační média, půdy a potřeby pro mikrobiologii

Kultivační média, půdy a potřeby pro mikrobiologii, sterilní i dehydratovaná média, hotová kultivační média, suplementy i spotřební materiál.

Prvky a sloučeniny o vysoké čistotě

Obsáhlý seznam čistých prvků od hliníku po Zirkon v rozličných formách zahrnujících fólie, tkaniny, ingoty, částečky a kousky, prášky, tyčinky, trubičky, drátky a to v čistotách od 99% do 99,99999%.

Pufry

Kromě standardních pufrů založených na anorganických a organických solích nabízíme i pufry vhodné pro použití v biochemických procesech a laboratořích.                             

Chromatografická rozpouštědla a reagenty

Pro potřeby chromatografických analýz najdete v naši nabídce rozpouštědla pro HPLC, LCMS, rozpouštědla pro reziduální analýzy GCMS.

Vysoce čisté kyseliny pro elementární analýzy

Nabízíme organické kyseliny s nízkými a ultranízkými hodnotami obsahů elemetů a kovů pro potřeby mineralizace při AAS a ICP.

Standardní referenční materiály a standardy

Standarní referenční materiály o definované koncentraci v roztoku, prvky a elementy, organické nečistoty a polutanty, pesticidy a multiorganické soli i podle požadavků zákazníka.

Organokovy

Grignardovy reagenty, organohlinité sloučeniny, organolithné sloučeniny a další organokovy v různých objemech balení a koncentracích pro chemické syntézy.

Farmaceutické kvality

Kvality v souladu s požadavky Českeho (Evropského) lekopisu. Tato kvalita je používána pro výrobu a testováni farmaceutickych výrobků. Chemikálie dle specifikace Ph. Eur. , kde kvalitativní parametry odpovídaji lékopisu. Materiály jsou testovány na specifikace dle metod uvedených v lékopisu.

Lachner_logo_grey.png

Pokud máte zájem o naše produkty, kontaktujte nás prosím

LACH-NER E-SHOP
Náš výrobní sortiment doplňujeme o laboratorní chemikálie špičkových značek. V našem e-shopu můžete objednat značky Lach:ner, Acros Organics, Fischer Chemicals, Alfa Aesar, Biosolve a CPAchem.
bottles2.png
NAŠE SLUŽBY
Nabízíme využití našich výrobních a adjustačních prostor, služby a zkušenosti naší analytické laboratoře a odborné poradenství.
O NÁS
Máme vlastní laboratoř pro kontrolu kvality, výrobní a skladovací prostory a všechny potřebné certifikáty, zaměstnáváme špičkové odborníky a klademe důraz na neustálé zlepšování služeb a vývoj nových výrobků.